Medlemsundersøkelse 2014

Vi ønsker å utvikle klubben videre, og i den forbindelse ønsker vi å kartlegge litt rundt hva våre medlemmer mener om klubben og hva vi har gjort så langt.

Vi håper derfor du vil ta deg 2-3 minutter til å svare på disse 11 spørsmålene og gi oss innspill på hva DU mener vi bør gjør/mindre av.
Resultatene vil bli presentert på årsmøtet i januar og brukt som grunnlag for å diskutere videre utvikling.

https://no.surveymonkey.com/s/tdm_medlem_2014

Hilsen
Styret i Team Drøbak Multisport