Knøtte-Challenge

Knøttechallengen der barn fra 1-11 år får løse oppgaver på poster i terrenget på og rundt Seiersten skanse.

Starten går kl. 10.30 for 2016 utgaven fra Seiersten Skanse, samme sted som Drøbak Junior Challenge. Vi avslutter kl. 12.00.

På hver post kvitteres det med et merke for gjennomført oppgave.
Når tilstrekkelig antall merker er samlet på Challengekortet kan det byttes i en velfortjent medalje.

Dette arrangeres som oppvarming til Drøbak Junior Multisport Challenge

IMG_9533IMG_9582