Knøtte-Challenge

Knøttechallenge er for barn fra 1-11 år som får bryne seg på morsomme oppgaver i terrenget på og rundt Seiersten skanse.

Knøttechallenge er alltid sammen med Drøbak Junior Challenge og deltagere kan komme på dagen for å registrere seg. Her er det plass til alle.

På hver post kvitteres det med et merke for gjennomført oppgave.

Når tilstrekkelig antall merker er samlet på Challengekortet kan det byttes i en velfortjent medalje.

IMG_9533IMG_9582