Hva gjør Team Drøbak Multisport

Vi ønsker å være en gruppe idrettsglade sjeler som kan komme sammen, enten fast eller når det skulle passe til ulike felles treningsturer, om det er i forberedelse til en konkurranse eller ikke.

Vi har etablert et forum på Facebook hvor vi kan dele erfaringer og avtale treninger sammen gjennom året. I perioder legger vi opp til noen faste aktiviteter som folk kan henge seg på. Men vi ønsker ikke at man skal føle at TDM er en gruppe man til en hver tid føler man må forplikte seg til. Alle kan selvfølgelig være med i klubben og man må ikke konkurrere for å være med; The sky is the limit!

Vi vil prøve å satse på tre områder:

Trening generelt i nærområdet med fokus på å bruke naturen, variert trening og trening med ulike personer.
Multisport
Triatlon