Medlemskap

Årsmøtet besluttet at vi skal ha en symbolsk medlemskontingent for å dekke løpende utgifter med gjennomføringen av aktiviteter og andre mindre utgifter. 

Følgende kontinent er satt:
Senior Multisport kr 200,- 
Junior Multisport kr 50
Familiemedlemskap Multisport kr 400,- 
Triathlon Senior Kr 350,-
(De som deltar i Triathlon betaler kun kr 350,-)

Alle medlemmer som betaler kontingent vil også få gode rabatter hos Bjørnstad sport samt være med å støtte opp om den aktiviteten som Team Drøbak legger opp til. 

Kontingent betales til konto 10803083709.
Registrering av medlemskapet gjøres her:
https://drive.google.com/open?id=1t87t6xKbW2MakQ9EWGCYiY1VgaXBmorjG3upPDqhXUI&authuser=0