Innkalling til Årsmøte/Årsfest Lørdag 24.januar

Team Drøbak Multisport inviterer herved til årets årsmøte

Dato: 24.januar 2015
Tid kl 18.00
Sted: Bare Mas

SAKSLISTE:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Årsplan
- hva skal vi være
8. Fastsette medlemskontingent
9. Vedta idrettslagets budsjett
10. Informasjon til medlemmene
11. Valg

NB! Kun registrerte medlemmer er stemmeberettiget, men vi ønsker også nye/potensielle medlemmer også velkommen!

KLUBBTØY:
Vi har inngått avtale med Trimtex som ny leverandør. se www.trimtex.no
Nytt av året er også Triathlon kolleksjon.

Vi tar med prøver for de som ønsker, og vi tar opp bestillinger løpende etter dette.
Dersom en ikke har anledning til å delta på årsmøtet, men ønsker klubbtøy, kan dere kontakte Borge direkte på mail: borgedy@gmail.com

ÅRSFEST
Vi avslutter med en årsfest, også på Bare Mas.

Det blir tapas for kr 290,- pr pers.
Dette blir en super mulighet for å bli bedre kjent med andre multisportere, og vi håper så mange som mulig kan komme.

PÅMELDING
Av hensyn til planleggingen, ønsker vi en påmelding pr mail.
Fint om dere sender en mail til medlem om du deltar på årsmøte og/eller årsfesten.

Multisporthilsen
fra Styret i TDM