Treningsgruppe TRI

Team Drøbak jobber for å etablere en egen treningsgruppe for Triatlon-interesserte.
Her vil vi legge opp til noe organisert trening, kurs, foredrag e.l
Men det viktigste er å lage en sub-gruppe for de som har felles interesse i å trene med mål om å delta på en Triatlon-konkurranse frem i tid.
Flere har lang erfaring og det er viktig å klare å etablere en arena hvor en kan dele erfaring og trene sammen mot et felles mål, enten det er seier eller gjennomføring for første gang.

SVØMMING

For tiden har vi svømmetrening sammen med svømmeklubben DFI , treningen foregår på Røykenbadet onsdag kveld og noen ganger i Grevlinghallen i Son. For påmelding, se kurs på tryggivann.no.

Når det blir varmt nok i vannet svømmer vi ute i fjorden eller i Oppegårdstjernet nedenfor Frogn Videregående skole. Øvredammen er også et alternativ. Pr. i dag har vi ingen faste tider, men vi oppfordrer alle til å legge ut på facebook siden når de tenker seg ut for en økt. Det er tryggere å svømme sammen.

SYKKEL/LØP: Ingen faste treninger pr i dag, men igjen oppfordrer vi alle som skal ut på tur / trening om å legge det ut på Facebook siden vår, skriv gjerne hvor du har tenkt deg og hvilken intensitet du legger deg på.